SRI LANKA BEAUTIFUL PLACE

Matara (Sinhala: මාතර, Tamil: மாத்தறை) (originally Mahathota) is a major city in Sri Lanka, located in the southern coast of Southern Province, Sri Lanka, 160 km from Colombo. It is one of the major commercial hubs in the country and it is the administrative capital of Matara District. [1] It was deeply affected by the Asian tsunami in December 2004
History

Matara historically belongs to the area called Ruhuna,.... Read more ...

Image
දුක් සුසුම්
2017-07-29
224 Views

wïnq¨jdj fi,fjkak ÿla iqiqï fy,djS uu
ìÿkq isyskhls ta oji me;=ï
ux wdfh ±l.kak tkakE b;ska
fjka jqKd wms kqU leu;s whqßka

boysg yß iuka fofjd,g
iqÿ fk¿ï mqokak ;ksfhu .syska
lsisodl wms wmg fkd,efnk neúka
fldÿrdú ljod fyda ud nqUg fmï l, ;rï

wfma mska;+r fkdn,du /l.kak
ta w;S;fh yskd me;=ï ú;rhs
yoú, ueo msmS mrjqfka kqUhs
uyje,sh W;=rdú ieuodu uf.a fk;ska